StartSocietăţiServiciiConsumatoriContact
   
Informaţii | Consumatori | Mediu | Date personale | Anunţuri | Cereri Oferte | Lista paginilor Start | Harta site | InapoiAnunturi publice

 

Anunt privind infiintarea punctului unic de contact pentru informarea consumatorilor casnici

Enol Grup SA. anunta existenta punctului unic de contact pentru informarea consumatorilor casnici cu privire la drepturile acestora, la legislatia in vigoare si la caile de solutionare a litigiilor in cazul unor dezacorduri sau plangeri

Acesta este organizat la sediul Enol Grup SA. cu urmatoarele modalitati de contact.

 

Constanta - 09.05.2011 - Anunt privind dezbaterea publica

SC ENOL GRUP SA si MIDMAR CALLATIS SA anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Amenajare parc eolian, com. Adamclisi, jud. Constanta cu drumuri de acces si statii de interconexiune la sistemul energetic national, putere totala 400 MW", propus a se realiza in extravilanul comunei Adamclisi, judetul Constanta.

Tipul deciziei posibile luate de APM Constanta poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta, str. Unirii nr. 23 si la sediile SC ENOL GRUP SA si MIDMAR CALLATIS SA, din Bucuresti, Sector 3, str. Vlad Dracu nr.35 / Mangalia, str.Vasile Alecsandri, nr.2, jud. Constanta, in zilele de luni - vineri, între orele 9:00 - 16:00.

Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet: apmct.anpm.ro

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Caminul Cultural din comuna Adamclisi, judetul Constanta in data de 31.05.2011, incepand cu orele 16:00.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta, str. Unirii nr. 23 pana la data de 31.05.2011 (data dezbaterii publice).

Constanta - 09.05.2011 - Anunt privind dezbaterea publica

SC ENOL GRUP SA si MIDMAR CALLATIS SA anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Amenajare parc eolian com. Deleni, drumuri de acces, conexiune la sistemul energetic national, putere totala 510 MW", propus a se realiza in extravilanul comunei Deleni, judetul Constanta.

Tipul deciziei posibile luate de APM Constanta poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta, str. Unirii nr. 23 si la sediile SC ENOL GRUP SA si MIDMAR CALLATIS SA, din Bucuresti, Sector 3, str. Vlad Dracu nr.35 / Mangalia, str.Vasile Alecsandri, nr.2, jud. Constanta, in zilele de luni - vineri, între orele 9:00 - 16:00.

Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet: apmct.anpm.ro

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primaria Deleni, din comuna Deleni, judetul Constanta in data de 01.06.2011, incepand cu orele 16:00.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta, str. Unirii nr. 23 pana la data de 01.06.2011 (data dezbaterii publice).

Constanta - 29.03.2011

SC ENOL GRUP SA si SC MIDMAR CALLATIS SA cu sediul in Bucuresti, str. Vlad Dracu, nr.35, sect.3 respectiv Mangalia, str. V. Alecsandri, nr. 2, jud. Constanta, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amenajare parc eolian, comuna Adamclisi, drumuri de acces, conexiune la sistemul energetic national, putere totala 400MW", propus a fi amplasat in comuna Adamclisi, extravilan, judetul Constanta.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la:

 • sediul APM Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic intre orele 800 - 1300.
 • sediul SC ENOL SA si SC MIDMAR CALLATIS SA din Bucuresti str. Vlad Dracu, nr. 35, sect.3, respectiv Mangalia, str. V. Alecsandri, nr. 2, jud. Constanta, in zilele de luni - vineri, intre orele 900 - 1600.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta pana in data de 12 aprilie 2011.

Neamt - 30.07.2010

SC ENOL GRUP SA Bucuresti, titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei luate de catre Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul "Racordare la sistem instalatii de producere a energiei electrice din deseuri menajere, ENOL GRUP SA din Roman, jud. Neamt", propus a fi amplasat in municipiul Roman, str. Ogoarelor, nr 12, judetul Neamt.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Bacau din mun. Bacau, Bdul Ionita Sandu Sturza nr. 78, judetul Bacau, in zilele de luni - vineri, intre orele 800 - 1400 si la urmatoarea adresa de internet: www.arpmbc.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 de zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 2.08.2010.

Neamt - 27.07.2010

SC ENOL GRUP SA Bucuresti anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul "Instalatie pentru obtinerea energiei electrice din deseuri menajere", amplasata in municipiul Roman, str. Ogoarelor, nr. 12, judetul Neamt.

Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Bacau din mun. Bacau, Bdul Ionita Sandu Sturza nr. 78, judetul Bacau, in zilele de luni - vineri, intre orele 800 - 1400 si la urmatoarea adresa de internet: www.arpmbc.ro

Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Bacau , pana la data de 05.08.2010.

Neamt - 22.07.2010

SC ENOL GRUP SA Bucuresti anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Racordare la sistem instalatii de producere a energiei electrice din deseuri menajere, ENOL GRUP SA din Roman, jud. Neamt", propus a fi amplasat in municipiul Roman, str. Ogoarelor, nr 12, judetul Neamt.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la

 • sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Bacau, Bdul I.S. Sturza nr 78, judetul Bacau si la
 • sediul SC ENOL GRUP SA Bucuresti, str. Vlad Dracul nr. 35, tel. 021.322.4376,
in zilele de luni - vineri , între orele 800 - 1400.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Bacau pana in data de 6 august 2010.

Constanta - 24.05.2010

SC ENOL GRUP SA cu sediul in Bucuresti str. Vlad Dracu nr.35 sect.3 si SC MIDMAR CALLATIS SA cu sediul in Mangalia str. V. Alecsandri nr. 2 jud. Constanta , titulari ai planului de urbanism zonal "Amenajare parc eolian cu drumuri de acces si statii interconexiune la sistemul energetic national" extravilan comuna Deleni jud. Constanta , anunta publicul interesat asupra incadrarii planului susmentionat in procedura de evaluare de mediu pentru planuri si programe , cu obligativitatea realizarii Raportului de mediu.

Amplasamentul propus este situat in perimetrul ariei protejate ROSPA0001 "Aliman-Adamclisi" Rezervatia naturala cod 361 Padurea Dumbraveni si ROSCI 0071 "Dumbraveni- Valea Urluia- Lacul Vederoasa".

Informatiile cu privire la planul susmentionat pot fi consultate la:

 • sediul SC ENOL SA Bucuresti str. Vlad Dracu nr. 35 sect.3 si SC MIDMAR CALLATIS SA Mangalia str. V. Alecsandri nr.2 jud. Constanta ,
 • la ARPM Galati str. Regiment 11 Siret , nr.2 si la
 • sediul APM Constanta str. Unirii nr.23
in zilele de luni pana vineri, intre orele 8-14.

Observatiile publicului se vor primi in scris la sediul Agentiei Regionale de Protectie a Mediului Galati si la sediul Agentiei de Protectie a Mediului Constanta pana in data de 6 iunie 2010.

Constanta - 24.05.2010

SC ENOL GRUP SA cu sediul in Bucuresti str. Vlad Dracu nr.35 sect.3 si SC MIDMAR CALLATIS SA cu sediul in Mangalia str. V. Alecsandri nr. 2 jud. Constanta , titulari ai planului de urbanism zonal "Amenajare parc eolian cu drumuri de acces si statii interconexiune la sistemul energetic national" extravilan comuna Adamclisi jud. Constanta , anunta publicul interesat asupra incadrarii planului susmentionat in procedura de evaluare de mediu pentru planuri si programe , cu obligativitatea realizarii Raportului de mediu.

Amplasamentul propus este situat in perimetrul ariei protejate ROSPA0001 "Aliman-Adamclisi" Rezervatia naturala cod 361 Padurea Dumbraveni si ROSCI 0071 "Dumbraveni- Valea Urluia- Lacul Vederoasa".

Informatiile cu privire la planul susmentionat pot fi consultate la:

 • sediul SC ENOL SA Bucuresti str. Vlad Dracu nr. 35 sect.3 si SC MIDMAR CALLATIS SA Mangalia str. V. Alecsandri nr.2 jud. Constanta,
 • la ARPM Galati str. Regiment 11 Siret , nr.2 si la
 • sediul APM Constanta str. Unirii nr.23
in zilele de luni pana vineri ,. intre orele 8-14.

Observatiile publicului se vor primi in scris la sediul Agentiei Regionale de Protectie a Mediului Galati si la sediul Agentiei de Protectie a Mediului Constanta pana in data de 6 iunie 2010.

Neamt - 28.05.2010

SC ENOL GRUP SA Bucuresti anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Instalatie pentru obtinerea energiei electrice din deseuri menajere", propus a fi amplasat in municipiul Roman, str. Ogoarelor, nr. 12, judetul Neamt.

Tipul deciziei posibile luate de Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Bacau din Bacau, Bdul Ionita Sandu Sturza nr. 78, judetul Bacau, in zilele de luni - vineri, între orele 8:00 - 14:00.

Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet: www.arpmbc.ro

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la in Roman, sediul SC Interamal SRL, str. Plopilor nr. 6, in data de 24.06.2010, incepand cu orele 14:00.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Bacau pana la data de 24.06.2010

Neamt - 06.05.2010

SC ENOL GRUP SA Bucuresti, titular al proiectului: "Instalatie pentru producerea energiei electrice din deseuri menajere" anunta publicul interesat asupra deciziei luate de catre Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau de incadrare a proiectului in Lista proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului, necesara pentru obtinerea acordului de mediu.

Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la:

 • sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Bacau din Bacau, str. Ionita Sandu Sturza nr. 78, jud. Bacau
 • sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Neamt, Piatra Neamt, Piata 22 Decembrie, nr. 5
în zilele de luni - vineri , între orele 8.00 - 14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ARPM Bacau si/sau APM Neamt pana la data de 21.05.2010