StartSocietăţiServiciiInformaţiiContact
   
Informaţii Consumatori | Punct informare | Furnizare energie | Informaţii utile | Calitate | Statistici | Plângeri | Legislaţie | Link-uri Start | Harta site | InapoiIndicatori de performanţă generali privind calitatea serviciului de furnizare

Alegeti un alt an: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Nr.
crt.
Indicator de performanţă*  Tip consumator sem. I sem. II 2010
0 1 2 3 4 5
1 Durata medie de emitere a ofertelor de furnizare - art.5, alin. (1), a) casnic 0 0 0
necasnic mic 9 9 9
necasnic mare 5 5 5
total      
2 Durata medie de semnare a contractelor de furnizare- art.5, alin. (1), b) casnic 0 0 0
necasnic mic 8 8 8
necasnic mare 8 8 8
total      
3 Număr de contestaţii justificate  privind facturarea - art. 8, alin. (1), a) casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total      
4 Număr de contestaţii justificate privind facturarea, raportat la număr cons. deserviţi - art. 8, alin. (1), a) casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total      
5 Durata medie de rezolvare a contestaţiilor privind facturarea - art. 8, alin. (1), b) casnic - - -
necasnic mic - - -
necasnic mare - - -
total      
6 Număr locuri de consum deconectate pt. care furniz. solicită reluarea în 4 ore-art. 9, alin. (2), a)   casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total      
7 Număr locuri de consum deconectate pt. care furniz. solicită reluarea în mai mult de 4 ore-art. 9, alin. (2), b)   casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total      
8 Număr solicitări modificare tarif, rezolvate în mai puţin de 10 zile lucrătoare -art. 10, alin. (2). casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total      
9 Număr petiţii  de tipul celor prevăzute la art. 11, alin. (1), reprezentând o reclamaţie justificată- art.11. alin 3, a),   0 0 0
10 Durată medie de răspuns la petiţiile de mai sus-art. 11 alin (3), b)   - - -
11 Durată medie de transmitere către op. de reţea a sesizărilor primite prin fax sau prin Email-art 13, alin (1), a)   1 1 1
12 Durată medie de transmitere către op. de reţea a sesizărilor primite in scris, prin postă sau direct la registratură, inclusiv cele referitoare la accesul la reţea-art 13, alin (1), b)   1 1 1
13 Număr consumatori deserviţi de Serviciul Clienţi cu cel mai mare nr de consumatori arondaţi-art 14, alin (3), a)   1 1 1
14 Număr linii telefonice disponibile consumatorilor pentru comunicarea cu furnizorul-art 14, alin (3), b)   2 2 2
15 Număr linii telefonice cu operator 24 ore din 24-art 14, alin (3), c)   2 2 2
16 Număr linii telefonice gratuite-art 14, alin (3), d).   0 0 0
17 Număr reclamaţii privind schimbarea furniz.-de la consumatorii proprii-art 15, alin (2), a)   0 0 0
18 Nr reclamaţii privind schimbarea furniz.-de la consumatorii deserviţi de alt  furnizor-art 15, alin (2), b)     0 0 0
19 Nimăr de reclamaţii privind schimbarea furniz.ajunse în instanţa de judecată-art 15, alin (2), c)   0 0 0
20 Număr reclamaţii privind schimbarea furniz.finalizate în instanţa de judecată cu sentinţă defavorabilă furnizorului respectiv-art 15, alin (2), d)   0 0 0

*Semnificatia în detaliu a fiecarui indicator este cea precizata în textul Standardului de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice, Ordinul ANRE nr. 1/2010