StartSocietăţiServiciiConsumatoriContact
   
Informaţii | Consumatori | Mediu | Date personale | Anunţuri | Cereri Oferte | Lista paginilor Start | Harta site | InapoiCereri de oferte

 

17.06.2011 - INSTALATIE SORTARE DESEURI

SC ENOL GRUP SA, cu sediul in strada Vlad Dracu, nr 35, sector 3, Bucuresti, avand ca obiect principal de activitate comercializarea energiei electrice (cod CAEN 351), anunta inceperea procedurii de "Cerere de oferte" pentru "Contract furnizare produse" avand codul 45252123-6 Instalatii de sortare (Rev 2).

Denumirea contractului este: "FURNIZARE INSTALATIE SORTARE DESEURI".

Tipul procedurii: Cerere de oferte.

Achizitia se realizeaza in conditiile procedurii specifice din Contractul de Finantare, stabilite prin norme interne, Anexa 6 - Instructiuni de achizitii pentru beneficiarii operatori economici privati ai Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" publicat la adresa http://oie.minind.ro.
Aceasta procedura nu intra sub incidenta legislatiei nationale si/sau comunitare privind achizitiile publice si a fost elaborata pentru a garanta un mediu concurential in procesul atribuire a contractelor de achizitie cofinantate din aceste fonduri.

Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, avand urmatorii factori de evaluare:

 • Pret - 35 puncte,
 • Numarul personalului de deservire (exclusiv operatorii pentru sortarea manuala) - 10 puncte,
 • Prezentarea ca referinta a unei instalatii care sa contina toate partile componente ale instalatiei ofertate - 20 puncte,
 • Puterea electrica instalata - 10 puncte,
 • Intervalul de timp intre momentul anuntarii unei defectiuni si prezentarea echipei de service autorizata de furnizorul instalatiei - 10 puncte,
 • Utilajele din componenta fluxului tehnologic vor proveni de la maximum 2 producatori - 15 puncte.

Ofertele vor fi elaborate in limba romana.
Termenul de valabilitate al ofertelor: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertei.
Data limita de depunere a ofertelor: 06.07.2011, ora 10,00.
Data limita de deschidere a ofertelor: 07.07.2011, ora 11,00.
Locul depunerii ofertelor: SC ENOL GRUP SA, strada Vlad Dracu, nr 35, sector 3, Bucuresti
Locul de unde poate fi obtinuta documentatia de atribuire: sediu Enol Grup SA situat în Bucuresti, str. Vlad Dracu nr. 35, sector 3, tel.: 021.322.4376, fax. 021.322.4377, email: office@enol.ro
Persoane de contact: Dan Ioan Carpusor 0744614063 sau Catalin Apetrei 0728090901.
Documentatia de atribuire va fi pusa la dispozitia operatorilor economici interesati în mod gratuit.
Reguli de solutionare a contestatiilor: Conform art. 255 si urmatoarele din O.U.G. nr. 34/2006.

Clauza suspensiva: contractul cu ofertantul castigator se va încheia numai daca se va semna contractul de finantare a proiectului "Instalatie pentru producerea energiei electrice din deseuri menajere" in municipiul Roman, judetul Neamt, capacitate 4 MWh cu Organismul Intermediar pentru Energie in numele si pentru A.M. P.O.S. C.C.E, iar prima comanda ferma de echipamente/lucrari/servicii va avea loc numai dupa semnarea aceluiasi contract de finantare.

 

17.03.2011 - INSTALATIE SORTARE DESEURI

SC ENOL GRUP SA, cu sediul in strada Vlad Dracu, nr 35, sector 3, Bucuresti, avand ca obiect principal de activitate comercializarea energiei electrice (cod CAEN 351), anunta inceperea procedurii de "Cerere de oferte" pentru "Contract furnizare produse" avand codul 45252123-6 Instalatii de sortare (Rev 2).

Denumirea contractului este: "FURNIZARE INSTALATIE SORTARE DESEURI".

Tipul procedurii: Cerere de oferte.

Achizitia se realizeaza in conditiile procedurii specifice din Contractul de Finantare, stabilite prin norme interne, Anexa 6 - Instructiuni de achizitii pentru beneficiarii operatori economici privati ai Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" publicat la adresa http://oie.minind.ro.
Aceasta procedura nu intra sub incidenta legislatiei nationale si/sau comunitare privind achizitiile publice si a fost elaborata pentru a garanta un mediu concurential in procesul atribuire a contractelor de achizitie cofinantate din aceste fonduri.

Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, avand urmatorii factori de evaluare:

 • Pret - 55 puncte,
 • Numarul personalului de deservire - 10 puncte,
 • Caracteristicile de tocare ale materialului sortat - 10 puncte,
 • Dimensiunile de gabarit ale instalatiei - 10 puncte,
 • Consumul mediu orar de energie electrica - 10 puncte,
 • Disponibilitatea de a asigura servicii post vanzare si asistenta tehnica - 5 puncte.

Ofertele vor fi elaborate in limba romana.
Termenul de valabilitate al ofertelor: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertei.
Data limita de depunere a ofertelor: 31.03.2011, ora 10,00.
Data limita de deschidere a ofertelor: 01.04.2011, ora 11,00.
Locul depunerii ofertelor: SC ENOL GRUP SA, strada Vlad Dracu, nr 35, sector 3, Bucuresti
Locul de unde poate fi obtinuta documentatia de atribuire: punct de lucru Enol Grup SA situat în Municipiul Roman, str. Ogoarelor nr. 12, Jud. Neamt, email: office@enol.ro
Persoane de contact: Dan Ioan Carpusor 0744614063 sau Catalin Apetrei 0728090901.
Documentatia de atribuire va fi pusa la dispozitia operatorilor economici interesati în mod gratuit.
Reguli de solutionare a contestatiilor: Conform art. 255 si urmatoarele din O.U.G. nr. 34/2006.

Clauza suspensiva: contractul cu ofertantul castigator se va încheia numai daca se va semna contractul de finantare a proiectului "Instalatie pentru producerea energiei electrice din deseuri menajere" in municipiul Roman, judetul Neamt, capacitate 4 MWh cu Organismul Intermediar pentru Energie in numele si pentru A.M. P.O.S. C.C.E, iar prima comanda ferma de echipamente/lucrari/servicii va avea loc numai dupa semnarea aceluiasi contract de finantare.

 

13.01.2011 - POD BASCULA

SC ENOL GRUP SA, cu sediul in strada Vlad Dracu, nr 35, sector 3, Bucuresti, avand ca obiect principal de activitate comercializarea energiei electrice (cod CAEN 351), anunta inceperea procedurii de "Cerere de oferte" pentru "Contract de furnizare" avand codul CPV 42923100-3 Masini de cantarit.

Denumirea contractului este: "FURNIZARE POD BASCULA".

Tipul procedurii: Cerere de oferte.

Achizitia se realizeaza in conditiile procedurii specifice din Contractul de Finantare, stabilite prin norme interne, Anexa 6 - Instructiuni de achizitii pentru beneficiarii operatori economici privati ai Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" publicat la adresa http://oie.minind.ro.
Aceasta procedura nu intra sub incidenta legislatiei nationale si/sau comunitare privind achizitiile publice si a fost elaborata pentru a garanta un mediu concurential in procesul atribuire a contractelor de achizitie cofinantate din aceste fonduri.

Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, avand urmatorii factori de evaluare:

 • Pret - 75 puncte,
 • Caracteristici tehnice si functionale - 20 puncte,
 • Disponibilitatea de a asigura servicii post vanzare si asistenta tehnica - 5 puncte.

Ofertele vor fi elaborate in limba romana.
Termenul de valabilitate al ofertelor: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertei.
Data limita de depunere/deschidere a ofertelor: 02.02.2011, ora 10,00/ora 11,00.
Locul depunerii ofertelor: SC ENOL GRUP SA, strada Vlad Dracu, nr 35, sector 3, Bucuresti
Locul de unde poate fi obtinuta documentatia de atribuire: punct de lucru Enol Grup SA situat în Municipiul Roman, str. Ogoarelor nr. 12, Jud. Neamt
Persoane de contact: Dan Ioan Carpusor 0744614063 sau Catalin Apetrei 0728090901.
Documentatia de atribuire va fi pusa la dispozitia operatorilor economici interesati în mod gratuit.
Reguli de solutionare a contestatiilor: Conform art. 255 si urmatoarele din O.U.G. nr. 34/2006.

Clauza suspensiva: contractul cu ofertantul castigator se va încheia numai daca se va semna contractul de finantare a proiectului "Instalatie pentru producerea energiei electrice din deseuri menajere" in municipiul Roman, judetul Neamt, capacitate 4 MWh cu Organismul Intermediar pentru Energie in numele si pentru A.M. P.O.S. C.C.E, iar prima comanda ferma de echipamente/lucrari/servicii va avea loc numai dupa semnarea aceluiasi contract de finantare.

 

13.01.2011 - INCARCATOR FRONTAL SI MOTOSTIVUITOR MULTIFUNCTIONAL

SC ENOL GRUP SA, cu sediul in strada Vlad Dracu, nr 35, sector 3, Bucuresti, avand ca obiect principal de activitate comercializarea energiei electrice (cod CAEN 351), anunta inceperea procedurii de "Cerere de oferte" pentru "Contract de furnizare" avand codul CPV 43250000-0 Incarcatoare cu bena frontala; 42410000-3 Echipamente de ridicare si de manipulare.

Denumirea contractului este: Lotul nr. 1 - "FURNIZARE INCARCATOR FRONTAL" si Lotul nr. 2 - "FURNIZARE MOTOSTIVUITOR MULTIFUNCTIONAL".

Tipul procedurii: Cerere de oferte.

Achizitia se realizeaza in conditiile procedurii specifice din Contractul de Finantare, stabilite prin norme interne, Anexa 6 - Instructiuni de achizitii pentru beneficiarii operatori economici privati ai Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" publicat la adresa http://oie.minind.ro.
Aceasta procedura nu intra sub incidenta legislatiei nationale si/sau comunitare privind achizitiile publice si a fost elaborata pentru a garanta un mediu concurential in procesul atribuire a contractelor de achizitie cofinantate din aceste fonduri.

Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, avand urmatorii factori de evaluare:
Pentru ambele loturi:

 • Pret - 70 puncte,
 • Caracteristici tehnice si functionale - 20 puncte,
 • Disponibilitatea de a asigura servicii post vanzare si asistenta tehnica - 10 puncte.

Ofertele vor fi elaborate in limba romana.
Termenul de valabilitate al ofertelor: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertei.
Data limita de depunere/deschidere a ofertelor: 03.02.2011, ora 10,00/ora 11,00.
Locul depunerii ofertelor: SC ENOL GRUP SA, strada Vlad Dracu, nr 35, sector 3, Bucuresti
Locul de unde poate fi obtinuta documentatia de atribuire: punct de lucru Enol Grup SA situat în Municipiul Roman, str. Ogoarelor nr. 12, Jud. Neamt
Persoane de contact: Dan Ioan Carpusor 0744614063 sau Catalin Apetrei 0728090901.
Documentatia de atribuire va fi pusa la dispozitia operatorilor economici interesati în mod gratuit.
Reguli de solutionare a contestatiilor: Conform art. 255 si urmatoarele din O.U.G. nr. 34/2006.

Clauza suspensiva: contractul cu ofertantul castigator se va încheia numai daca se va semna contractul de finantare a proiectului "Instalatie pentru producerea energiei electrice din deseuri menajere" in municipiul Roman, judetul Neamt, capacitate 4 MWh cu Organismul Intermediar pentru Energie in numele si pentru A.M. P.O.S. C.C.E, iar prima comanda ferma de echipamente/lucrari/servicii va avea loc numai dupa semnarea aceluiasi contract de finantare.

 

04.01.2011 - INSTALATIE STOCARE-USCARE

SC ENOL GRUP SA, cu sediul in strada Vlad Dracu, nr 35, sector 3, Bucuresti, avand ca obiect principal de activitate comercializarea energiei electrice (cod CAEN 351), anunta inceperea procedurii de "Cerere de oferte" pentru "Contract furnizare produse" avand codul CPV 42417210-7 Elevatoare sau transportoare cu cupe cu actiune continua; 42417220-0 Elevatoare sau transportoare cu banda cu actiune continua; 44613400-4 Containere de stocare; 42522000-1 Alte ventilatoare decat cele de uz casnic.

Denumirea contractului este: Lotul nr. 1 - "FURNIZARE INSTALATIE STOCARE BIOMASA USCATA" si Lotul nr. 2 - "FURNIZARE INSTALATIE STOCARE SI USCARE BIOMASA UMEDA".

Tipul procedurii: Cerere de oferte.

Achizitia se realizeaza in conditiile procedurii specifice din Contractul de Finantare, stabilite prin norme interne, Anexa 6 - Instructiuni de achizitii pentru beneficiarii operatori economici privati ai Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" publicat la adresa http://oie.minind.ro.
Aceasta procedura nu intra sub incidenta legislatiei nationale si/sau comunitare privind achizitiile publice si a fost elaborata pentru a garanta un mediu concurential in procesul atribuire a contractelor de achizitie cofinantate din aceste fonduri.

Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, avand urmatorii factori de evaluare:

 1. Pentru lot nr. 1:
  • Pret - 55 puncte,
  • Numarul personalului de deservire - 10 puncte,
  • Caracteristicile de tocare ale materialului sortat - 10 puncte,
  • Dimensiunile de gabarit ale instalatiei - 10 puncte,
  • Consumul mediu orar de energie electrica - 10 puncte,
  • Disponibilitatea de a asigura servicii post vanzare si asistenta tehnica - 5 puncte.
 2. Pentru lot nr. 2:
  • Pret - 55 puncte,
  • Caracteristici tehnice si functionale - 40 puncte,
  • Disponibilitatea de a asigura servicii post vanzare si asistenta tehnica - 5 puncte.

Ofertele vor fi elaborate in limba romana.
Termenul de valabilitate al ofertelor: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertei.
Data limita de depunere/deschidere a ofertelor: 27.01.2011, ora 10,00/ora 11,00.
Locul depunerii ofertelor: SC ENOL GRUP SA, strada Vlad Dracu, nr 35, sector 3, Bucuresti
Locul de unde poate fi obtinuta documentatia de atribuire: punct de lucru Enol Grup SA situat în Municipiul Roman, str. Ogoarelor nr. 12, Jud. Neamt
Persoane de contact: Dan Ioan Carpusor 0744614063 sau Catalin Apetrei 0728090901.
Documentatia de atribuire va fi pusa la dispozitia operatorilor economici interesati în mod gratuit.
Reguli de solutionare a contestatiilor: Conform art. 255 si urmatoarele din O.U.G. nr. 34/2006.

Clauza suspensiva: contractul cu ofertantul castigator se va încheia numai daca se va semna contractul de finantare a proiectului "Instalatie pentru producerea energiei electrice din deseuri menajere" in municipiul Roman, judetul Neamt, capacitate 4 MWh cu Organismul Intermediar pentru Energie in numele si pentru A.M. P.O.S. C.C.E, iar prima comanda ferma de echipamente/lucrari/servicii va avea loc numai dupa semnarea aceluiasi contract de finantare.

04.01.2011 - INSTALATIE SORTARE DESEURI

SC ENOL GRUP SA, cu sediul in strada Vlad Dracu, nr 35, sector 3, Bucuresti, avand ca obiect principal de activitate comercializarea energiei electrice (cod CAEN 351), anunta inceperea procedurii de "Cerere de oferte" pentru "Contract furnizare produse" avand codul CPV 45252123-6 Instalatii de sortare (Rev 2).

Denumirea contractului este: "FURNIZARE INSTALATIE SORTARE DESEURI".

Tipul procedurii: Cerere de oferte.

Achizitia se realizeaza in conditiile procedurii specifice din Contractul de Finantare, stabilite prin norme interne, Anexa 6 - Instructiuni de achizitii pentru beneficiarii operatori economici privati ai Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" publicat la adresa http://oie.minind.ro.
Aceasta procedura nu intra sub incidenta legislatiei nationale si/sau comunitare privind achizitiile publice si a fost elaborata pentru a garanta un mediu concurential in procesul atribuire a contractelor de achizitie cofinantate din aceste fonduri.

Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, avand urmatorii factori de evaluare:

 • Pret - 55 puncte,
 • Numarul personalului de deservire - 10 puncte,
 • Caracteristicile de tocare ale materialului sortat - 10 puncte,
 • Dimensiunile de gabarit ale instalatiei - 10 puncte,
 • Consumul mediu orar de energie electrica - 10 puncte,
 • Disponibilitatea de a asigura servicii post vanzare si asistenta tehnica - 5 puncte.

Ofertele vor fi elaborate in limba romana.
Termenul de valabilitate al ofertelor: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertei.
Data limita de depunere/deschidere a ofertelor: 26.01.2011, ora 10,00/ora 11,00.
Locul depunerii ofertelor: SC ENOL GRUP SA, strada Vlad Dracu, nr 35, sector 3, Bucuresti
Locul de unde poate fi obtinuta documentatia de atribuire: punct de lucru Enol Grup SA situat în Municipiul Roman, str. Ogoarelor nr. 12, Jud. Neamt
Persoane de contact: Dan Ioan Carpusor 0744614063 sau Catalin Apetrei 0728090901.
Documentatia de atribuire va fi pusa la dispozitia operatorilor economici interesati în mod gratuit.
Reguli de solutionare a contestatiilor: Conform art. 255 si urmatoarele din O.U.G. nr. 34/2006.

Clauza suspensiva: contractul cu ofertantul castigator se va încheia numai daca se va semna contractul de finantare a proiectului "Instalatie pentru producerea energiei electrice din deseuri menajere" in municipiul Roman, judetul Neamt, capacitate 4 MWh cu Organismul Intermediar pentru Energie in numele si pentru A.M. P.O.S. C.C.E, iar prima comanda ferma de echipamente/lucrari/servicii va avea loc numai dupa semnarea aceluiasi contract de finantare.

24.12.2010 - EXECUTIE HALE

SC ENOL GRUP SA, cu sediul in strada Vlad Dracu, nr 35, sector 3, Bucuresti, avand ca obiect principal de activitate comercializarea energiei electrice (cod CAEN 351), anunta inceperea procedurii de "Cerere de oferte" pentru "Contract de executie lucrari" avand codul CPV 45213250-0 - Lucrari de constructii de cladiri industriale; 45232220-0 - Lucrari de constructii de posturi de transformare; 45262311-4 - Lucrari de structura de baza din beton.

Denumirea contractului este: "EXECUTIE HALE PENTRU INSTALATIE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE, POST DE TRANSFORMARE SI STATIE DE RACORDARE".

Tipul procedurii: Cerere de oferte.

Achizitia se realizeaza in conditiile procedurii specifice din Contractul de Finantare, stabilite prin norme interne, Anexa 6 - Instructiuni de achizitii pentru beneficiarii operatori economici privati ai Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" publicat la adresa http://oie.minind.ro.
Aceasta procedura nu intra sub incidenta legislatiei nationale si/sau comunitare privind achizitiile publice si a fost elaborata pentru a garanta un mediu concurential in procesul atribuire a contractelor de achizitie cofinantate din aceste fonduri.

Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, avand urmatorii factori de evaluare:

 • Pret - 65 puncte,
 • Durata de executie - 25 puncte,
 • Garantia lucrarii - 10 puncte.

Ofertele vor fi elaborate in limba romana.
Termenul de valabilitate al ofertelor: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertei.
Data limita de depunere/deschidere a ofertelor: 24.01.2011, ora 10,00/ora 11,00.
Locul depunerii ofertelor: SC ENOL GRUP SA, strada Vlad Dracu, nr 35, sector 3, Bucuresti
Locul de unde poate fi obtinuta documentatia de atribuire: punct de lucru Enol Grup SA situat în Municipiul Roman, str. Ogoarelor nr. 12, Jud. Neamt
Persoane de contact: Dan Ioan Carpusor 0744614063 sau Catalin Apetrei 0728090901.
Documentatia de atribuire va fi pusa la dispozitia operatorilor economici interesati în mod gratuit.
Reguli de solutionare a contestatiilor: Conform art. 255 si urmatoarele din O.U.G. nr. 34/2006.

Clauza suspensiva: contractul cu ofertantul castigator se va încheia numai daca se va semna contractul de finantare a proiectului "Instalatie pentru producerea energiei electrice din deseuri menajere" in municipiul Roman, judetul Neamt, capacitate 4 MWh cu Organismul Intermediar pentru Energie in numele si pentru A.M. P.O.S. C.C.E, iar prima comanda ferma de echipamente/lucrari/servicii va avea loc numai dupa semnarea aceluiasi contract de finantare.