StartSocietăţiServiciiInformaţiiContact
   
Informaţii Consumatori | Punct informare | Furnizare energie | Informaţii utile | Calitate | Statistici | Plângeri | Legislaţie | Link-uri Start | Harta site | InapoiLegislatie in domeniul energiei electrice

Veti gasi in continuare principalele Legi, Ordine, Ordonante privind relatiile furnizorilor de energie cu consumatorii.

Legi, Ordonante
  Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata in M.O. nr. 577/13.08.2010. HTML | Mai multe detalii
 OUG nr. 88/2011 - privind modificarea si completarea Legii nr. 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicata in M.O. nr.736/19.10.2011 Mai multe detalii
 Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 publicata in M.O nr.485/16.07.2012 HTML | Mai multe detalii
  OUG nr. 57/2013 - privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicata in M.O nr.335/07.06.2013 Mai multe detalii
  Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea OUG nr. 57/2013 - privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicata in M.O nr.184/14.03.2014 Mai multe detalii
  Hotărârea nr. 10/2017 - privind adoptarea unor măsuri de siguranţă pe piaţa de energie electrică, publicata in M.O nr.40/13.01.2017 Mai multe detalii
  OUG nr. 24/2017 - privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative, publicata in M.O nr.224/31.03.2017 Mai multe detalii

Ordine ANRE - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
 Ordinul ANRE nr. 86 din 12.11.2009 Regulamentul privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrica si gaze naturale, M.O. nr. 793/20.11.2009 Mai multe detalii
 Ordinul ANRE nr. 105 din 22.10.2014 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrica de catre clientul final si pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piata de echilibrare a energiei electrice, M.O. nr. 781/27.10.2014 HTML | Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 16 din 18.03.2015 - pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze natural de solutionare a plangerilor clientilor finali, MO 193/23.03.2015 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 90 din 17.06.2015 - privind aprobarea contractelor–cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, MO 462/26.06.2015 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 103 din 01.07.2015 - pentru aprobarea Codului de masurare a energiei electrice, MO 523/14.07.2015 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 177 din 16.12.2015 - pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de rețea Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 11 din 30.03.2016 - privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, MO 291/18.04.2016 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 6 din 08.02.2017 - privind aprobarea Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial nr. 124/15.02.2017 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 12 din 24.02.2017 - privind aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanță a locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă şi pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial nr. 162/06.03.2017 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 26 din 31.03.2017 - pentru abrogarea art. 1 si art. 2 lit. b) din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2017 privind aprobarea valorilor limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat, publicat în Monitorul Oficial nr. 224/31.03.2017 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 38 din 28.02.2018 - privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferentă anului 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 187/28.02.2018 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 108 din 20.06.2018 - privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., publicat în Monitorul Oficial nr. 519/25.06.2018 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 158 din 27.07.2018 - privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă perioadei august - decembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 666/31.08.2018 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 181 din 01.11.2018 - de aprobare a Procedurii privind regimul garantiilor financiare constituite de catre clientii finali la dispozitia furnizorilor de energie electrica si pentru modificarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 64/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 968/15.11.2018 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 187 din 07.11.2018 - de aprobare a Procedurii de facturare a certificatelor verzi, publicat în Monitorul Oficial nr. 953/12.11.2018 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 189 din 07.11.2018 - privind obligatia de informare a clientilor finali prin intermediul interfetei informatice "Comparator al ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice", publicat în Monitorul Oficial nr. 962/14.11.2018 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 192 din 14.11.2018 - privind modificarea Ordinului presedintelui ANRE nr. 123/2017 privind aprobarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial nr. 970/16.11.2018 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 194 din 14.12.2018 - de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Banat S.A., valabile de la 1 ianuarie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 1084/20.12.2018 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 195 din 14.12.2018 - de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Dobrogea S.A., valabile de la 1 ianuarie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 1084/20.12.2018 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 196 din 14.12.2018 - de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Muntenia S.A., valabile de la 1 ianuarie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 1084/20.12.2018 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 197 din 14.12.2018 - de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord, valabile de la 1 ianuarie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 1084/20.12.2018 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 198 din 14.12.2018 - de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord, valabile de la 1 ianuarie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 1084/20.12.2018 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 199 din 14.12.2018 - de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea de Distributie Transilvania Sud S.A., valabile de la 1 ianuarie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 1084/20.12.2018 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 200 din 14.12.2018 - de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A., valabile de la 1 ianuarie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 1084/20.12.2018 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 201 din 14.12.2018 - de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea DELGAZ GRID S.A., valabile de la 1 ianuarie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 1084/20.12.2018 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 206 din 14.12.2018 - pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANRE nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial nr. 1084/20.12.2018 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 207 din 14.12.2018 - privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 1084/20.12.2018 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 33 din 27.02.2019 - privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 158/27.02.2019 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 73 din 24.06.2019 - pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 200/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Distribuție Energie Oltenia S.A., publicat în Monitorul Oficial nr. 516/25.06.2019 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 74 din 24.06.2019 - pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 201/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Delgaz Grid S.A., publicat în Monitorul Oficial nr. 516/25.06.2019 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 75 din 24.06.2019 - pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 194/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Banat S.A., publicat în Monitorul Oficial nr. 516/25.06.2019 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 76 din 24.06.2019 - pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 195/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Dobrogea S.A., publicat în Monitorul Oficial nr. 516/25.06.2019 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 77 din 24.06.2019 - pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 196/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Muntenia S.A., publicat în Monitorul Oficial nr. 516/25.06.2019 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 78 din 24.06.2019 - pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 197/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., publicat în Monitorul Oficial nr. 516/25.06.2019 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 79 din 24.06.2019 - pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 198/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A., publicat în Monitorul Oficial nr. 516/25.06.2019 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 80 din 24.06.2019 - pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 199/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A., publicat în Monitorul Oficial nr. 516/25.06.2019 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 81 din 24.06.2019 - privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifelor pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., valabile de la 1 iulie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 516/25.06.2019 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 156 din 24.06.2019 - pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial nr. 522/26.06.2019 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 198 din 23.10.2019 - pentru modificarea Ordinului președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial nr. 860/24.10.2019 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 200 din 30.10.2019 - privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 198/2019 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial nr. 875/30.10.2019 Mai multe detalii