StartSocietăţiServiciiInformaţiiContact
   
Informaţii Consumatori | Punct informare | Furnizare energie | Informaţii utile | Calitate | Statistici | Plângeri | Legislaţie | Link-uri Start | Harta site | InapoiLegislatie in domeniul energiei electrice

Veti gasi in continuare principalele Legi, Ordine, Ordonante privind relatiile furnizorilor de energie cu consumatorii.

Legi, Ordonante
  Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata in M.O. nr. 577/13.08.2010. HTML | Mai multe detalii
 OUG nr. 88/2011 - privind modificarea si completarea Legii nr. 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicata in M.O. nr.736/19.10.2011 Mai multe detalii
 Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 publicata in M.O nr.485/16.07.2012 HTML | Mai multe detalii
  Hotararea nr. 994/2013 - privind aprobarea masurilor de reducere a numarului de certificate verzi în situatiile prevazute la art. 6 alin. (2) lit. a), c) si f) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicata in M.O nr.788/16.12.2013 Mai multe detalii
  OUG nr. 57/2013 - privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicata in M.O nr.335/07.06.2013 Mai multe detalii
  Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea OUG nr. 57/2013 - privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicata in M.O nr.184/14.03.2014 Mai multe detalii
  Hotărârea nr. 10/2017 - privind adoptarea unor măsuri de siguranţă pe piaţa de energie electrică, publicata in M.O nr.40/13.01.2017 Mai multe detalii
  OUG nr. 24/2017 - privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative, publicata in M.O nr.224/31.03.2017 Mai multe detalii

Ordine ANRE - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
 Ordinul ANRE nr. 86 din 12.11.2009 Regulamentul privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrica si gaze naturale, M.O. nr. 793/20.11.2009 Mai multe detalii
 Ordinul ANRE nr. 6 din 24.02.2012 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie prin certificate verzi Mai multe detalii
 Ordinul ANRE nr. 16 din 11 mai 2012 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice in vecinatatea limitei zonei de activitate a unor operatori de distributie Mai multe detalii
 Ordinul ANRE nr. 30 din 27.08.2012 privind metodologia de stabilire a preturilor si tarifelor la consumatorii finali care nu uzeaza de dreptul de eligibilitate Mai multe detalii
 Ordinul ANRE nr. 35 din 18.06.2013 privind aprobarea procedurilor privind solutionarea/medierea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in domeniul energiei Mai multe detalii
 Ordinul ANRE nr. 116 din 18.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si de plata a bonusului pentru energia electrica produsa in cogen de inalta eficienta Mai multe detalii
 Ordinul ANRE nr. 11 din 21.02.2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public Mai multe detalii
 Ordinul ANRE nr. 105 din 22.10.2014 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrica de catre clientul final si pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piata de echilibrare a energiei electrice, M.O. nr. 781/27.10.2014 HTML | Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 114 din 06.11.2014 - pentru aprobarea tarifelor de emitere si actualizare a avizelor tehnice de racordare, a certificatelor de racordare si a avizelor de amplasament, M.O. 826/12.11.2014 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 16 din 18.03.2015 - pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze natural de solutionare a plangerilor clientilor finali, MO 193/23.03.2015 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 89 din 15.06.2015 - privind aprobarea tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de energie electrica în retea (TG) si a tarifului mediu de introducere a energiei electrice in retea, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice, MO 434/18.06.2015 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 90 din 17.06.2015 - privind aprobarea contractelor–cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, MO 462/26.06.2015 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 103 din 01.07.2015 - pentru aprobarea Codului de masurare a energiei electrice, MO 523/14.07.2015 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 177 din 16.12.2015 - pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de rețea Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 11 din 30.03.2016 - privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, MO 291/18.04.2016 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 106 din 14.12.2016 - pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica, M.O. 1009/15.12.2016 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 6 din 08.02.2017 - privind aprobarea Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial nr. 124/15.02.2017 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 12 din 24.02.2017 - privind aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanță a locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă şi pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial nr. 162/06.03.2017 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 26 din 31.03.2017 - pentru abrogarea art. 1 si art. 2 lit. b) din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2017 privind aprobarea valorilor limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat, publicat în Monitorul Oficial nr. 224/31.03.2017 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 27 din 31.03.2017 - privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă perioadei aprilie-decembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 224/31.03.2017 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 48 din 22.06.2017 - privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., publicat în Monitorul Oficial nr. 489/28.06.2017 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 52 din 22.06.2017 - privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial nr. 481/26.06.2017 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 106 din 14.11.2017 - pentru aprobarea Metodologiei de verificare/retragere a încadrării unităților generatoare realizate în tehnologie emergentă în/din categoria de instalații de producere a energiei electrice care beneficiază de statutul de tehnologie emergent, publicat în Monitorul Oficial nr. 922/23.11.2017 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 111 din 12.12.2017 - privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Dobrogea S.A., publicat în Monitorul Oficial nr. 997/15.12.2017 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 112 din 12.12.2017 - privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Muntenia S.A., publicat în Monitorul Oficial nr. 997/15.12.2017 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 113 din 12.12.2017 - privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Banat S.A., publicat în Monitorul Oficial nr. 997/15.12.2017 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 114 din 12.12.2017 - privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A., publicat în Monitorul Oficial nr. 997/15.12.2017 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 115 din 12.12.2017 - privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A., publicat în Monitorul Oficial nr. 997/15.12.2017 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 116 din 12.12.2017 - privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., publicat în Monitorul Oficial nr. 997/15.12.2017 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 117 din 12.12.2017 - privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Distribuție Energie Oltenia S.A., publicat în Monitorul Oficial nr. 997/15.12.2017 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 118 din 12.12.2017 - privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Delgaz Grid S.A., publicat în Monitorul Oficial nr. 997/15.12.2017 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 122 din 19.12.2017 - privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2017 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., publicat în Monitorul Oficial nr. 1011/20.12.2017 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 38 din 28.02.2018 - privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferentă anului 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 187/28.02.2018 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 108 din 20.06.2018 - privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., publicat în Monitorul Oficial nr. 519/25.06.2018 Mai multe detalii
  Ordinul ANRE nr. 158 din 27.07.2018 - privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă perioadei august - decembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 666/31.08.2018 Mai multe detalii