StartSocietăţiServiciiInformaţiiContact
   
Informaţii Consumatori | Punct informare | Furnizare energie | Informaţii utile | Calitate | Statistici | Plângeri | Legislaţie | Link-uri Start | Harta site | InapoiIndicatori statistici privind activitatea de furnizare

Alegeti un alt an: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Format pdf
 Indicatori de performanta, Anexa 2, Standard FEE, sem I 2016 Mai multe detalii
 Indicatori de performanta, Anexa 2, Standard FEE, sem II 2016 Mai multe detalii

*Semnificatia în detaliu a fiecarui indicator este cea precizata în textul Standardului de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice, Ordinul ANRE nr. 118/2015

Nr. crt. Indicatorul statistic*   Tip CF Ian. Febr. Mart. Apr. Mai Iunie Iulie Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Sem. I Sem. II Anul 2016
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Numărul de încălcări ale duratei de emitere a ofertelor de furnizare - art. 5 alin. (4) lit. a) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Numărul de compensaţii plătite CF pentru nerealizarea nivelului garantat al indicatorului de performanţă - art. 5 alin. (4) lit. b) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Numărul de contestaţii privind facturarea - art. 8 alin. (3) lit. a) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Numărul de contestaţii privind facturarea, raportat la numărul de CF deserviţi - art. 8 alin. (3) lit. a) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
total 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
5 Numărul de compensaţii plătite CF în cazul nerealizării nivelului garantat al indicatorului de performanţă - art. 8 alin. (3) lit. b) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Numărul de încălcări ale timpului de răspuns la contestaţiile privind facturile de energie electrică - art. 8 alin. (3) lit. c) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Numărul de locuri de consum deconectate pentru neplata contravalorii facturii aferente activităţii de furnizare - art. 9 alin. (6) lit. a) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Numărul de compensaţii plătite CF în cazul nerealizării nivelului garantat al indicatorului de performanţă garantat - art. 9 alin. (6) lit. b) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Numărul de încălcări ale timpului de comunicare către OR a solicitării CF de reluare a furnizării de energie electrică - art. 9 alin. (6) lit. c) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Numărul de solicitări ale clienţilor casnici privind modificarea tipului de tarif reglementat - art. 10 alin. (5) lit. a) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Numărul de compensaţii plătite clienţilor casnici în cazul nerealizării nivelului garantat al indicatorului de performanţă - art. 10 alin. (5) lit. b) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Numărul de încălcări ale timpului de soluţionare a solicitărilor de modificare a tarifului reglementat - art. 10 alin. (5) lit. c) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Numărul total de petiţii primite, altele decât cele tratate în alte articole - art. 11 alin. (5) lit. a) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 1 1 4 1 0 2 0 2 5 1 0 1 9 9 18
total 1 1 4 1 0 2 0 2 5 1 0 1 9 9 18
14 Numărul de petiţii reprezentând o solicitare de informaţii sau o propunere de îmbunătăţire referitoare la activitatea de furnizare - art. 11 alin. (5) lit. b) casnic 1 0 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 9 0 9
noncasnic mic 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2
total 1 1 2 4 1 2 0 1 0 0 0 1 11 2 13
15 Numărul de petiţii cu subiect nerelevant: reclamaţii nejustificate, destinatar greşit, solicitări de informaţii care nu sunt referitoare la activitatea de furnizare - art. 11 alin. (5) lit. c) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
noncasnic mare 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
total 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
16 Numărul de compensaţii plătite în cazul nerealizării nivelului garantat al indicatorului de performanţă - art. 11 alin. (5) lit. d) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Numărul de încălcări ale duratei de răspuns la petiţii, de tipul celor prevăzute la art. 11 alin. (1) - art. 11 alin. (5) lit. e) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Numărul de solicitări/sesizări primite, de tipul celor prevăzute la art. 12 alin. (3) şi (4), primite de la CF privind intermedierea relaţiei CF - OR - art. 13 alin. (3) lit. a) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 1 1 0 0 2 2 5 1 0 0 2 10 12
total 0 0 1 1 0 0 2 2 5 1 0 0 2 10 12
19 Numărul de încălcări ale termenului de transmitere către OR a unor solicitări/sesizări de tipul celor prevăzute la art. 12 alin. (3), (4) şi (5), respectiv către CF a răspunsurilor primite de la OR - art. 13 alin. 3 lit. b) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Numărul de compensaţii plătite CF în cazul nerealizării nivelului garantat al indicatorului de performanţă - art. 13 alin. (3) lit. c) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Numărul de locuri de consum pentru care CF au denunţat unilateral contractul de furnizare în vederea schimbării furnizorului - art. 15 alin. (3) lit. a) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 4
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 4
22 Numărul de locuri de consum care au fost preluate de către furnizor ca urmare a schimbării furnizorului de către CF - art. 15 alin. (3) lit. b) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
23 Numărul de solicitări ale CF noncasnici mari de a primi compensaţii - art. 16 lit. a) noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Numărul de compensaţii plătite - art. 16 lit. b) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Numărul de neînţelegeri privind dreptul la compensaţii, aflate în litigiu - art. 16 lit. c) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Numărul de locuri de consum deservite la începutul perioadei - art. 17 lit. a) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 537 463 461 422 422 422 382 382 382 382 382 382 2727 2292 5019
noncasnic mare 509 626 626 628 628 606 510 510 510 510 510 510 3623 3060 6683
total 1046 1089 1087 1050 1050 1028 892 892 892 892 892 892 6350 5352 11702
27 Numărul de locuri de consum noi şi locuri de consum preluate în cursul perioadei - art. 17 lit. b) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
noncasnic mare 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
total 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
28 Numărul de locuri de consum pentru care au încetat contractele de furnizare a energiei electrice în cursul perioadei - art. 17 lit. c) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
noncasnic mare 0 0 0 0 1 2 40 0 0 0 0 1 3 41 44
total 1 0 1 0 1 2 96 0 0 0 0 0 5 96 101
29 Numărul de locuri de consum deservite la sfârşitul perioadei - art. 17 lit. d) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 537 463 461 422 422 422 382 382 382 382 382 382 2727 2292 5019
noncasnic mare 509 626 626 628 628 606 510 510 510 510 510 510 3623 3060 6683
total 1046 1089 1087 1050 1050 1028 892 892 892 892 892 892 6350 5352 11702
30 Numărul de locuri de consum deservite la sfârşitul perioadei, pentru care furnizorul a încheiat contractele de reţea - art. 17 lit. e) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 537 463 461 422 422 422 382 382 382 382 382 382 2727 2292 5019
noncasnic mare 509 626 626 628 628 606 510 510 510 510 510 510 3623 3060 6683
total 1046 1089 1087 1050 1050 1028 892 892 892 892 892 892 6350 5352 11702
31 Numărul de contracte de furnizare existente, modificate prin acte adiţionale în cursul perioadei - art. 17 lit. f) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 13 12 11 11 10 10 0 0 0 0 0 0 67 0 67
noncasnic mare 17 19 20 20 20 19 0 0 0 0 0 0 115 0 115
total 30 31 31 31 30 29 0 0 0 0 0 0 182 0 182
32 Energie electrică furnizată, în MWh, pe categorii de CF - art. 17 lit. g) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 1762 1381.64 1390 1049 936.1 835.4 915 1020 1089 1310 1381 1440 7355 7155 14510
noncasnic mare 12249 12080.6 12614 10510 11482 9060 8712 8980 8687 8836 8704 9224 67996 53142 121138
total 14012 13462.2 14005 11559 12418 9895 9627 10000 9776 10146 10085 10664 75351 60298 135649