StartSocietăţiServiciiInformaţiiContact
   
Informaţii Consumatori | Punct informare | Furnizare energie | Informaţii utile | Calitate | Statistici | Plângeri | Legislaţie | Link-uri Start | Harta site | InapoiIndicatori de performanţă generali privind calitatea serviciului de furnizare

Alegeti un alt an: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Format pdf
 Indicatori de performanta, Anexa 2, Standard FEE, trim I 2020 Mai multe detalii
 Indicatori de performanta, Anexa 2, Standard FEE, trim II 2020 Mai multe detalii
 Indicatori de performanta, Anexa 2, Standard FEE, trim III 2020 Mai multe detalii
 Indicatori de performanta, Anexa 2, Standard FEE, trim IV 2020 Mai multe detalii

* Semnificatia în detaliu a fiecarui indicator este cea precizata în textul Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, Ordinul ANRE nr. 6/2017

Anexa 2

Nr Crt Indicatori de performanţă generali * Tip CF Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV An
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Numărul de locuri de consum deservite la începutul perioadei de raportare casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 1 1 1 1 1
noncasnic mare 5 5 5 5 5
total 6 6 6 6 6
2. Numărul de locuri de consum noi şi locuri de consum preluate în cursul perioadei de raportare casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 1 1
noncasnic mare 0 0 0 1 1
total 0 0 0 2 2
3. Numărul de locuri de consum pentru care au încetat contractele de furnizare a energiei electrice în cursul perioadei de raportare casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0
4. Numărul de locuri de consum deservite la sfârşitul perioadei de raportare casnic 0 0   0 0
noncasnic mic 1 1 1 2 2
noncasnic mare 5 5 5 6 6
total 6 6 6 8 8
5. Numărul de locuri de consum deservite la sfârşitul perioadei de raportare, pentru care furnizorul a încheiat contractele de reţea casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 1 1 1 2 2
noncasnic mare 5 5 5 6 6
total 6 6 6 8 8
6. Energie electrică furnizată în perioada de raportare (MWh) casnic 0 0 0   0
noncasnic mic 0.918 0.617 0.311 0.809 2.655
noncasnic mare 2151.577 1165.72 811.726 836.698 4965.721
total 2152.495 1166.337 812.037 837.507 4968.376
7. Numărul contractelor de furnizare încheiate cu CF ca urmare a ofertelor - tip şi/sau ofertelor de furnizare personalizate transmise la solicitarea acestora, în condiţii şi la preţuri negociate casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0
8. Numărul de încălcări ale termenului de emitere a ofertelor de furnizare casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0
9. Numărul de compensaţii plătite CF pentru nerespectarea termenului de emitere a ofertelor de furnizare casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0
10. Numărul total de plângeri privind facturarea; acest indicator cuprinde atât plângerile întemeiate, cât şi pe cele neîntemeiate, indiferent dacă au implicat sau nu verificarea datelor măsurate de către OM casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0
11. Numărul de plângeri întemeiate privind facturarea; acest indicator cuprinde toate plângerile întemeiate, indiferent dacă au implicat sau nu verificarea datelor măsurate de către OM casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0
12. Numărul de plângeri privind facturarea ce implică verificarea datelor măsurate casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0
13. Numărul de încălcări ale termenului de răspuns la plângerile privind facturile de energie electrică casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0
14. Numărul de compensaţii plătite CF în cazul nerespectării termenului de răspuns la plângerile privind facturile de energie electrică casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0
15. Numărul de locuri de consum deconectate pentru neplata contravalorii facturii de energie electrică casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0
16. Număr de locuri de consum pentru care furnizorul a solicitat OR reconectarea în cel mult 4 ore de la confirmarea îndeplinirii de către CF a obligaţiilor de plată casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0
17. Număr de locuri de consum pentru care furnizorul a solicitat OR reconectarea în mai mult de 4 ore de la confirmarea îndeplinirii de către CF a obligaţiilor de plată casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0
18. Numărul de compensaţii plătite CF în cazul nerespectării termenului de comunicare către OR a solicitării de reluare a furnizării de energie electrică casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0
19. Numărul de plângeri primite de la CF privind deconectarea locurilor de consum pentru neplata contravalorii facturii de energie electrică; acest indicator va cuprinde atât plângerile întemeiate, cât și pe cele neîntemeiate casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0
20. Numărul de plângeri întemeiate primite de la CF privind deconectarea locurilor de consum pentru neplata contravalorii facturii de energie electrică casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0
21. Numărul de încălcări ale termenului de răspuns la plângerile CF privind deconectarea locurilor de consum pentru neplata contravalorii facturii de energie electrică casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0
22. Numărul de compensaţii plătite CF în cazul nerespectării termenului de răspuns la plângerile CF privind deconectarea locurilor de consum pentru neplata contravalorii facturii de energie electrică casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0
23. Numărul de solicitări ale clienţilor casnici privind schimbarea tipului de tarif reglementat casnic 0 0 0 0 0
24. Numărul de solicitări de schimbare a tarifului reglementat de către clienţii casnici, soluţionate în mai puţin de 10 zile lucrătoare casnic 0 0 0 0 0
25. Numărul de plângeri ale clienţilor casnici privind schimbarea tarifului reglementat la energia electrică casnic 0 0 0 0 0
26. Numărul de încălcări ale termenului de soluţionare a solicitărilor clienţilor casnici de schimbare a tarifului reglementat sau a plângerilor clienţilor casnici privind schimbarea tarifului reglementat la energia electrică casnic 0 0 0 0 0
27. Numărul de compensaţii plătite clienţilor casnici în cazul nerespectării termenului de soluţionare a solicitărilor de modificare a tarifului reglementat sau a plângerilor clienţilor casnici privind schimbarea tarifului reglementat la energia electrică casnic 0 0 0 0 0
28. Numărul total de solicitări şi plângeri ale CF, altele decât cele prevăzute în standard casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0
29. Numărul de plângeri primite, altele decât cele prevăzute în standard casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0
30. Numărul de plângeri întemeiate ale CF, altele decât cele prevăzute în standard casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0
31. Numărul de încălcări ale termenului de răspuns la solicitările/plângerile CF, altele decât cele prevăzute în standard casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0
32. Numărul de compensaţii plătite în cazul nerespectării termenului de răspuns la solicitările/plângerile CF, altele decât cele prevăzute în standard casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0
33. Numărul de solidtări/plângeri primite de la CF, de tipul celor prevăzute în art. 13 alin. (3) şi (4) din standard casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0
34. Numărul de încălcări ale termenului de transmitere către OR a solicitărilor/plângerilor CF care fac obiectul art. 13 alin. (3) şi (4) din standard, respectiv către CF a răspunsurilor primite de la OR casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0
35. Numărul de compensaţii plătite CF în cazul nerespectării termenului de transmitere către OR a solicitărilor/plângerilor CF, care fac obiectul art. 13 alin. (3) şi (4) din standard, respectiv către CF a răspunsurilor primite de la OR casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0
36. Numărul de solicitări ale clienţilor casnici de a primi despăgubiri pentru deteriorarea receptoarelor electrocasnice ca efect al unor supratensiuni accidentale produse în reţeaua electrică a OR casnic 0 0 0 0 0
37. Numărul de încălcări de către furnizor ale termenelor prevăzute în Procedură casnic 0 0 0 0 0
38. Numărul de compensaţii plătite de către furnizor clienţilor casnici în cazul nerespectării termenelor din Procedură casnic 0 0 0 0 0
39. Numărul punctelor de informare regională/locală ale furnizorului toţi 1 1 1 1 1
40. Numărul de linii telefonice cu număr de apel gratuit toţi 1 1 1 1 1
41. Numărul de linii telefonice cu număr de apel cu tarif normal toţi 2 2 2 2 2
42. Numărul de linii telefonice cu operator 12 ore în zilele lucrătoare toţi 2 2 2 2 2
43. Numărul de apeluri telefonice înregistrate prin centrul de telefonie (call-center) toţi 0 0 0 0 0
44. Numărul de apeluri telefonice preluate prin centrul de telefonie (call-center) toți 0 0 0 0 0
45. Timpul mediu de aşteptare a apelurilor înregistrate prin centrul de telefonie (secunde) toți 10 10 10 10 10
46. Numărul de plângeri ale CF proprii, adresate furnizorului prin care acesta este învinuit că nu a respectat obligaţiile care îi revin la solicitarea CF de denunţare unilaterală a contractului de furnizare în scopul schimbării furnizorului casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0
47. Numărul de plângeri ale CF deserviţi de alt furnizor, adresate furnizorului, prin care furnizorul este învinuit că nu a respectat obligaţiile care îi revin atunci când un CF îi solicită să facă demersurile necesare pentru a-i asigura furnizarea energiei electrice casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0
48. Numărul de locuri de consum pentru care CF proprii au denunţat unilateral contractul de furnizare în vederea schimbării furnizorului casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0
49. Numărul de locuri de consum care au fost preluate de către furnizor ca urmare a schimbării furnizorului de către CF casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 1 1
noncasnic mare 0 0 0 1 1
total 0 0 0 2 2
50. Numărul de încălcări ale indicatorilor de performanţă garantaţi casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0
51. Numărul de compensaţii acordate ca urmare a nerespectării termenelor prevăzute în prezentul standard casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0
52. Numărul de solicitări ale CF noncasnici mari de a primi compensaţii pentru nerespectarea de către furnizor a indicatorilor de performanţă garantaţi noncasnic mare 0 0 0 0 0
53. Numărul de compensaţii plătite CF ca urmare a nerespectării de către OR a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în standardul de performanţă pentru serviciul de reţea, în vigoare casnic 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 1 1
total 0 0 0 1 1

* Semnificatia în detaliu a fiecarui indicator este cea precizata în textul Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, Ordinul ANRE nr. 6/2017

Anexa 3

Nr. Crt Indicatori de performanță Nivelul garantat Compensația în caz de nerealizare a nivelului garantat
0 1 2 3
1 Termenul de emitere a ofertei de furnizare 15 zile lucrătoare 100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi de întârziere
2 Termenul de răspuns la plângerea CF privind factura de energie electrică 5 zile lucrătoare 100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi de întârziere
3 Termenul de comunicare către OR a solicitării de reluare a furnizării energiei electrice pentru un loc de consum deconectat pentru neplată 4 ore 100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi de întârziere
4 Termenul de răspuns la plângerile CF privind deconectarea locurilor de consum pentru neplata facturii de energie electrică 5 zile lucrătoare de la primirea plângerii de către furnizor 100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi de întârziere
5 Termenul de soluţionare a solicitării de modificare a tarifului reglementat de furnizare/a plângerilor privind schimbarea tarifului reglementat la energia electrică 10 zile lucrătoare 100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi de întârziere
6 Termenul de răspuns la solicitările/plângerile CF, altele decât cele tratate explicit în standard 15 zile lucrătoare, respectiv 30 de zile, cu informarea în prealabil a CF în termenul iniţial de 15 zile lucrătoare 100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi de întârziere
7 Termenele prevăzute în Procedura privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea, în vigoare 100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi de întârziere
8 Termenul de transmitere către OR a unei solicitări/plângeri referitoare la activitatea şi obligaţiile OR, respectiv către CF a răspunsului primit de la OR Ziua lucrătoare imediat următoare, pentru solicitări/plângeri primite de la CF prin poştă electronică sau centru de telefonie 100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi de întârziere.
3 zile lucrătoare, pentru solicitări/plângeri primite de la CF în scris pe hârtie/fax
3 zile lucrătoare pentru comunicarea către CF a răspunsului primit de la OR

* Semnificatia în detaliu a fiecarui indicator este cea precizata în textul Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, Ordinul ANRE nr. 6/2017